Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Etika”

Ditët e itikafit

Shkrimtari i madh, Feriduddin Attari ka thënë: “Kush nis rrugën e rijazetit[1] në mënyrë të virtytshme, çdo gjë që bën, e bën për hir të Allahut. Një…